Google+ مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات (Information Technology Management (ITM از جمله رشته هایی هست که همسو با پیشرفت فناوری اطلاعات و همگیر شدن آن می تواند نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشته باشد.

اولین گروه مدیریت فناوری اطلاعات در کشور در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه تربیت مدرس ایجاد گردید. ابتدا تنها گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و در مقطع ارشد تدریی می‌شد اما از سال ۱۳۹۱ که دانشگاه علامه طباطبایی این رشته را به مقطع دکتری عرضه کرد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات تا مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد.

انجام پایان نامه  مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه  مدیریت فناوری اطلاعات

 

فهرست رشته‌های مدیریت فناوری اطلاعات به طور معمول موارد زیر می باشد.

کسب و کار
اداره امور فناوری اطلاعات
مدیریت مالی فناوری اطلاعات
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
مدیریت کسب و کار هوشمند
منابع فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و اطلاعات
مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت پیکربندی فناوری اطلاعات

 

انجام پایان نامه مدیریت در رشته مدیریت فناوری اطلاعات نیز در مجموعه خدمات قابل ارایه مجموعه مشاوران شریف قرار دارد.