Google+ انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی tourism management را می توان فصل مشترک رشته هایی نظیر: مدیریت، زبان خارجه، اقتصاد و حتی ریاضیات و آمار دانست. این رشته هم اکنون در دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران، تبريز، شيراز، كرمان، سمنان، مازندران و يزد و ارایه می شود.

مشاوران شریف تمامی خدمات مرتبط با انجام پایان نامه مدیریت را برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی در دو گرایش زیر ارایه می  دهد.

* مدیریت جهانگردی برنامه ریزی توسعه جهانگردی

* مدیریت جهانگردی بازاریابی جهانگردی

 

پایان نامه و انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی

 

پایان نامه و انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی